Potykając się można zajść daleko, nie wolno tylko upaść i nie podnieść się.

(Johann Wolfgang Goethe)

poniedziałek, 5 listopada 2012

Podziękowanie za 1%

 Dzisiaj otrzymałam raport Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego z rozliczeniem 1% podatku należnego za rok 2011. Była to dla mnie wielka niespodzianka- niespodzianka, która umożliwi mi zakup potrzebnych leków, ułatwi funkcjonowanie i wspomoże w rehabilitacji.  

Pragnę więc gorąco podziękować tym wszystkim 82 osobom, które zechciały odpisać 1% podatku z myślą o moim leczeniu i rehabilitacji, a zarazem wspomóc mnie w ciągłej walce. Każda złotówka jest dla mnie na wagę złota.
Wierzę, że dzięki Wam będę mogła jeszcze długo dzielić się tym, co posiadam: sercem, pasją i wiedzą, a choroba choć trochę zwolni swój postęp.


Jednocześnie nadmieniam, że pieniądze zgromadzone na subkoncie nie trafiają do moich rąk. Zgodnie z umową zawartą ze Stowarzyszeniem, do biura Rady Głównej dostarczam fakturę lub rachunek, na której jako nabywca usługi bądź zakupu (zgodnego  ze wskazówkami dotyczącymi programu Leczenia i Rehabilitacji Stwardnienia Rozsianego PLiR) widnieje PTSR. I to PTSR dokonuje przelewu na podany na dostarczonym dokumencie numer konta sprzedawcy. Celem programu jest bowiem pomoc osobom chorym w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie same pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.


Wszystkie informacje na temat funkcjonowania Programu Leczenia i Rehabilitacji można uzyskać pod numerem telefonu: 801 313 333 lub 22 745 11 25 oraz na stronie:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz